Artikel - juli 2021

Nieuw transportnetwerk
voor team.blue

Nieuw transportnetwerk voor team.blue

team.blue – waar onder andere signetbreedband deel van uitmaakt – heeft een volledig nieuwe backbone, genaamd het Transport Network ontwikkeld. Dit netwerk is in feite een Datacenter Interconnect-netwerk (DCI), ontwikkeld in samenwerking met onze partners Eurofiber, Nokia en Arista. Met dit schaalbare en veilige netwerk kunnen we in het belang van onze klanten sneller anticiperen op de groeiende bandbreedtebehoefte en de kwaliteitseisen die aan de netwerkinfrastructuur worden gesteld.  

De keuze voor Nokia is bewust gemaakt. De integriteit van Chinese fabrikanten van netwerkapparatuur en hun dominante rol in de vitale infrastructuur van de telecomindustrie is namelijk de afgelopen jaren flink ter discussie gesteld. Om een toekomstbestendige en veilige infrastructuur te kunnen waarborgen, hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met een solide, Europese fabrikant van optische (telecom) netwerkapparatuur.

Schaalbaar en toekomstproof
Hiermee is zowel voor signetbreedband als team.blue een netwerk opgezet dat enorm schaalbaar is en gericht op de toekomst. Want de vraag naar bandbreedte neemt alsmaar toe, alsmede de behoefte aan nog betere kwaliteitseisen die worden gesteld aan de netwerkinfrastructuur. Het zijn overigens niet alleen onze klanten die belang hebben bij dit netwerk, maar intern is het ook een mijlpaal om te vieren. Al sinds de oprichting van team.blue is er de wens om binnen de gezamenlijke infrastructuur op eenvoudige wijze gebruik te maken van elkaars diensten. Dit nieuwe netwerk maakt dit mogelijk.

 

Wat houdt het nieuwe transportnetwerk in?

Het transportnetwerk is ontwikkeld als backbone voor alle Nederlandse onderdelen van team.blue. Denk daarbij aan signetbreedband, maar ook gerenommeerde merken als TransIP, Proserve en. Hypernode. Het netwerk is modulair opgezet zodat we continu kunnen anticiperen op toekomstige bandbreedtebehoeften zonder in nieuwe kostbare glasvezeltrajecten te hoeven investeren.

Zeer hoge capaciteit aan de horizon

Waar momenteel meervouden van 100 en 200 gigabitverbindingen de norm zijn, zijn 400 gigabitverbindingen al beschikbaar en verschijnen zelfs capaciteiten van 800 gigabit en hoger aan de horizon. Op dit moment zijn 400 gigabitverbindingen nog te kostbaar in vergelijking met een 200 gigabitinfrastructuur, maar dit zal in de toekomst veranderen. We zijn daarom nu al voorbereid op een toekomstige technologische upgrade, waar we dankzij de modulaire opbouw eenvoudig voor kunnen kiezen. Voorlopig voldoen meervouden van 200 gigabit overigens nog prima aan de behoeften.

Welke voordelen heeft het nieuwe transportnetwerk?

Het nieuwe netwerk kent de volgende voordelen: 


checkmark  Meer backbonecapaciteit maakt ons schaalbaarder en geeft ons de mogelijkheid sneller te anticiperen op een groter wordende bandbreedtebehoefte.

checkmark Deze vergroting van capaciteit zorgt voor een nog betere weerbaarheid tegen aanvallen van buitenaf, zoals DDoS-aanvallen.

checkmark Het netwerk is op alle lagen redundant uitgevoerd. Hiermee zetten we een nieuwe standaard voor beschikbaarheid en gaan we verder dan vele andere DCI-netwerken.

checkmark Door sneller en efficienter gebruik te maken van elkaars diensten binnen team.blue kunnen we makkelijker ons dienstenportfolio uitbreiden en onze dienstverlening aanscherpen.

checkmark Het netwerk biedt een blauwdruk voor andere team.blue-merken buiten Nederland, wat uiteindelijk kan resulteren in meer internationale samenwerkingen.


Samenwerking met partners

Om dit allemaal mogelijk te maken, hebben we met onze partners samengewerkt op de volgende punten:

  • Eurofiber heeft circa 600 kilometer aan extra glasvezel geleverd dat met 9 datacenterlocaties verbonden is door middel van 11 dark  fibers met fysiek gescheiden paden.
  • Nokia heeft voor de actieve optische belichting gezorgd: 7 datacenterlocaties in Amsterdam redundant verbonden met 100 gigabit en 4 locaties in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven uitgevoerd met een (meervoudige) 10 gigabitkoppeling;
  • Arista regelt het transport van ons IP-verkeer en ethernetdiensten: voor iedere 100G-locatie zijn 2 routers geplaatst die aan elke andere locatie IP- en ethernetdiensten kunnen leveren.

In tegenstelling tot klassieke netwerken, waar in geval van een onderbreking van een redundante verbinding het verkeer van beide verbindingen over de overgebleven verbinding gerouteerd wordt, werkt dit transportnetwerk met een gereserveerde back-upcapaciteit. Voor elke 100 gigabitverbinding kunnen we dus spreken van twee keer 100 gigabit aan capaciteit waarvan er altijd maar 1 pad actief is.

Welke expertise hebben we hierbij ingezet?

Voor een project van dit formaat hebben we uiteraard enorm veel aan onze hierboven genoemde partnerships gehad, maar zeker ook aan de mogelijkheden die team.blue biedt. Doordat er nu al zoveel experts met verschillende disicplines onderdeel zijn van team.blue, is er op elk gebied wel een specialist te vinden waar men op kan vertrouwen. Voor het ontwikkelen van dit hoogwaardige transportnetwerk is signetbreedband de juiste partij.

signetbreedband is binnen team.blue een ‘center of excellence’ wanneer het aankomt op netwerkoplossingen. Connectiviteit is dan ook het specialisme van Signet in tegenstelling tot andere serviceproviders binnen team.blue die de vooral de focus hebben op verschillende vormen van hosting. Normaliter zetten we dit specialisme in voor onze klanten, maar het was een aangename uitdaging om eens intern aan de slag te gaan.
 

Hoe verhogen we de beschikbaarheid?

Doordat het netwerk ingezet gaat worden voor zowel het datatransport voor onze kleinzakelijke, mkb- en grootzakelijke klanten vanuit signetbreedband en tevens voor onze dienstverlening op het gebied van IaaS, hosting en managed services vanuit bijvoorbeeld TransIP en Proserve, stellen we zeer hoge eisen aan de beschikbaarheid hiervan.

Optimale beschikbaarheid
Beschikbaarheid gaat op het gebied van connectiviteit altijd hand in hand met het toepassen van redundantie en het meervoudig uitvoeren van infrastructuur of componenten. In tegenstelling tot veel andere DCI-netwerken, hebben wij gekozen voor het toepassen van redundantie op zowel de ethernetlaag als de optische laag. Dit doen wij middels het toevoegen van optische componenten, waaronder optical protection switches die bij uitval van een lichtsignaal een alternatieve route middels een ander glasvezelpad zullen kiezen.

Doordat een optische schakeling binnen een fractie van een seconde wordt doorgevoerd, ondervinden aangesloten routers hier geen hinder van en hoeft er op een hoger niveau in het netwerk geen herroutering plaats te vinden. Het herberekenen van een route heeft, net als bijvoorbeeld bij autonavigatie, tot gevolg dat verkeer voor korte tijd niet weet welke route te kiezen. Door optische redundantie toe te passen, voorkomen we dit en minimaliseren we hiermee de impact bij uitval van een fysieke glasvezel of een actieve component.

Invloed uitoefenen op de best beschikbare route
Normaliter kiezen intelligente protocollen en algoritmes de best beschikbare route in een netwerk. We vinden het echter ook wenselijk om nauwkeurig invloed uit te kunnen oefenen op deze keuzes die dynamisch worden gemaakt. Naast redundantie speelt daarom trafficengineering ook een grote rol in het verder beschermen van onze vitale netwerkinfrastructuur. Met behulp van ‘segment routing’ hebben we de mogelijkheid om verkeersstromen via vooraf gedefinieerde routes te laten verlopen. Daarnaast kan tevens een alternatieve route worden gedefinieerd waarlangs verkeer verloopt bij een defect in de primaire route. Net als een verkeersagent sturing geeft op een autoweg, verlaagt deze technologie het risico op opstoppingen.

Volop nieuwe mogelijkheden

Het nieuwe transportnetwerk brengt veel voordelen met zich mee. Een van de doelen is in ieder geval om het huidige 10G+ gebaseerde netwerk van signetbreedband volledig te upgraden naar 100G+. Daarnaast kijken we uit naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen die het nieuwe netwerk ons zal brengen in samenwerking met andere team.blue-merken. Een sterk fundament is bij deze in ieder geval gelegd! Uiteraard houden we je verder op de hoogte van het laatste nieuws via e-mail en/of onze nieuwspagina.

Dit artikel is van 6 juli 2021. Alleen de namen Signet en Breedband zijn aangepast naar signetbreedband. De inhoud is onveranderd en kan verouderde informatie bevatten.

Onze experts helpen je verder kijken dan de problemen van nu

Wij staan voor je klaar!

Bel 088 - 599 99 99 

Mail info@signetbreedband.nl